12x28x8 Bearing

Contact Now

12 mm x 28 mm x 8 mm NTN Deep groove ball bearing 6001LLU 12x28x8 mm

4 mm 0.8 mm
1 mm 2.94 g

12 mm x 28 mm x 9 mm NSK 12BSA10T1X Angular contact ball bearing 12BSA10T1X Bearing size: 12x28x8mm

1.00 mm 80.0000 mm
5600 rpm 40.000 mm

12 mm x 28 mm x 8 mm SKF 6001-2Z Deep groove ball bearing 6001-Z Bearings size: 12x28x8 mm 6001-2Z/C3

8 813.5 N·m
2 x 3/8-16 UNC 3/4 NPT

12 mm x 28 mm x 8 mm NTN bearing 6001ZZ deep groove ball bearing 12x28x8mm

80.0000 mm 10000 rpm
5600 rpm 30.16 mm

12 mm x 28 mm x 8 mm 6001LLUC3/2AS Japanese ball bearings 6001LLUC3 NTN Ball Bearing 6001LLU

25.000 mm 12000 rpm
Snap-Ring 1.00 mm

12 mm x 28 mm x 8 mm SKF 6001-2RSL Deep groove ball bearing 6001-RSL Bearings size: 12x28x8 mm 6001-2RSL/C3

460.000 mm One Seal
750000 N 4.00 mm

12 mm x 28 mm x 8 mm ntn nsk koyo nachi 6001 deep groove ball bearing 12x28x8

240.000 mm 159000 N
1800 rpm One Seal

12 mm x 28 mm x 8 mm High precision NSK deep groove ball bearing 6001 6001ZZ 6001RS

200.0000 mm 310000 N
2000 rpm 2.50 mm
1/21